Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

oskaa
7575 aaee
Reposted fromtichga tichga viasiostra siostra

June 21 2018

oskaa
3628 dc41
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaczinok czinok
oskaa
2706 b146 500
Reposted frompiehus piehus viaHanoi Hanoi
oskaa

Brak zdrady jest wtedy, kiedy facet nie zdradza cię, bo nie umie albo nie ma takiej możliwości, bo ma na sobie obrożę i smycz przywiązaną do budy o wielkości 52 metrów kwadratowych na drugim piętrze. Jesteś wtedy z bohaterem „Niewiernych”. Jego ciało należy tylko do ciebie, ale jego głowa jest pełna innych kobiet. Niekoniecznie lepszych. Po prostu tych, które nie są tobą. Z takim facetem możesz chodzić trzymając się za ręce, oglądać filmy w kinie, jeść pizzę i makarony. Tylko, że to wszystko jest podszyte kłamstwem i brakiem wolności. Kobiety tworzą takie relacje, bo to jest łatwiejsze. Możesz wtedy czuć, że masz wszystko pod kontrolą (chociaż nie masz). Możesz oszukiwać się, że jeśli masz przy sobie kogoś, kogo możesz dotknąć i poprosić o nalanie kieliszka wina, to nie jesteś samotna (chociaż pewnie jesteś). Miliony kobiet to robią.

Wierność to coś całkiem innego. To sytuacja, w której ktoś jest przy tobie i nie wtyka części swojego ciała tam gdzie nie powinien, ale nie dlatego, że nie może, ale dlatego, że tak WYBRAŁ. Bo mu z tobą dobrze na przykład. Albo dlatego, że jest przekonany, że ze wszystkich kobiet jakie poznał i jakie może poznać, to ty jesteś najlepsza. Albo dlatego, że ma takie zasady, że jak z kimś jest, to zachowuje się ok.

Wybór. Pięć liter. Proste słowo, a to z niego biorą się zajebiste związki. Tylko tam, to co się dla siebie wzajemnie robi, jest prezentem, a nie wymuszoną daniną, którą się przekazuje „bo tak wypada” i „inni tego oczekują”.

Nie mówię, że to proste. Wymaga to spotkania odpowiednio dojrzałej osoby. Niezbędne jest również bycie odpowiednio dojrzałą osobą, która nie wpada w panikę nie mając za sobą iluzji kontroli. Na koniec, potrzebne jest wrycie się i wsiąknięcie w czyjś mózg, a nie tylko móżdżek znajdujący się znacznie niżej.

— volantification
Reposted fromnaturalginger naturalginger vialukan lukan
oskaa
6604 fc81 500
Reposted fromteijakool teijakool vialukan lukan
oskaa
0109 f16a
Reposted fromkatiuszak katiuszak viapulczynski pulczynski

June 20 2018

oskaa
9226 3828 500
Reposted frompiehus piehus vialukan lukan
oskaa
1801 5f0a 500
stevie
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viapulczynski pulczynski
oskaa
9812 1242 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 vialukan lukan
oskaa
8785 095c 500
Reposted fromtfu tfu viapulczynski pulczynski
oskaa
9052 39cc 500
Reposted frommangoe mangoe viasiostra siostra

June 04 2018

oskaa
4002 dcfb 500
oskaa
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaHanoi Hanoi
oskaa
1120 3dd7 500
Reposted fromfungi fungi vialukan lukan

April 03 2018

oskaa
8214 d9e4 500
Reposted fromdatfeel datfeel viaZircon Zircon
oskaa
Reposted fromFlau Flau vianaich naich
oskaa
0593 f0df 500
Reposted fromkaiee kaiee viaPumpkineer Pumpkineer
oskaa
Reposted fromFlau Flau viapulczynski pulczynski
oskaa
6472 1c0d
Reposted fromtichga tichga viapulczynski pulczynski

March 11 2018

oskaa
Reposted fromFlau Flau viaceplus ceplus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl