Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

5962 5b04 500
Reposted fromer1ca er1ca viaoll oll
7176 a54e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoll oll
oskaa
1787 9628 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viasiostra siostra
oskaa
oskaa
8735 2036 500
:(
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viaceplus ceplus
oskaa
3446 b0d4
fuelin' up
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viatrikk trikk
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viaoll oll
oskaa
0946 61b5
Reposted fromFrycek Frycek viaoll oll

April 20 2017

1798 2a6f 500
Reposted fromBeesneeze Beesneeze viaganzrockbar ganzrockbar
oskaa
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle viaoll oll
oskaa
4051 7302 500
Reposted fromvandalize vandalize viaoll oll
oskaa
Reposted frommeem meem viaHanoi Hanoi
5121 ca96
Reposted fromwojciechT wojciechT viaHanoi Hanoi

April 17 2017

oskaa
2386 b97f
Reposted fromMrSatan MrSatan viaoll oll

April 16 2017

1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viaaperture aperture
oskaa
4982 bbac 500
Reposted fromoll oll
oskaa
9335 5390 500
Reposted fromstonerr stonerr viaoll oll
oskaa
4334 541d
Reposted frommisiapa misiapa viaoll oll
9124 4677
Reposted fromshitsuri shitsuri viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl